Khuyến mãi

THƯỞNG LẦN ĐẦU NẠP TIỀN CHO THÀNH VIÊN MỚI

Điều khoản và điều kiện

1. Chương trình khuyến mãi diễn ra từ ngày 00:00:00 ngày 01/01/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018 (GMT+8).

2. Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho thành viên nạp tiền lần đầu tại Vwin với mức nạp tiền tối thiểu là 200 VND.

3. Trong thời gian khuyến mãi, thành viên có thể tham gia mức thưởng theo quy định. Thành viên cần hoàn thành doanh thu cược yêu cầu tương ứng với từng khuyến mãi theo bảng dưới đây trước khi nhận thưởng:

Mã thưởng

Thưởng ngay

Thưởng tối đa

Vòng cược yêu cầu

Thời gian hoàn thành doanh thu

Vw100All 100% lên đến 2,888 VND 20 90 ngày
Vw20 20% lên đến 8,888 VND 12 120 ngày
Vw33 33% lên đến 6,888 VND 13 150 ngày
Vw50 50% lên đến 4,000 VND 15 180 ngày

4. Doanh thu cược được áp dụng đối với tất cả sản phẩm (Thể Thao Ảo và Number Games không áp dụng tính doanh thu).

5. Thành viên sau khi nạp tiền thành công, vui lòng liên hệ HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN để kiểm tra và kích hoạt tiền thưởng. Sau khi đăng kí khuyến mãi thành công, thành viên có thể kiểm tra doanh thu yêu cầu trong mục Nhận Thưởng.

6. Điều kiện và điều khoản chung của khuyến mãi được áp dụng cho khuyến mãi này.

7. Vwin có quyền hủy hoặc điều chỉnh chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước.