Khuyến mãi

Hoàn Trả Slot Games Mỗi Ngày Lên Đến 1% của Vwin

Tận hưởng tiền thưởng hoàn trả tại Slot Games lên tới 1% và không giới hạn

Điều khoản và điều kiện

1. Chương trình khuyến mãi diễn ra từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 vào lúc 00:00:00 (GMT +8) đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 vào lúc 23:59:59 (GMT +8).

2. Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho tất cả thành viên đăng ký tại Vwin sử dụng tiền tệ VND (Việt Nam Đồng).

3. Chương trình khuyến mãi được quyết toán mỗi ngày từ 12:00:00 (GMT+8) đến ngày hôm sau vào lúc 11:59:59 (GMT+8).

4. Chương trình khuyến mãi sẽ được tính dựa trên tổng số tiền đặt cược tại Slot Games của mỗi thành viên. Tiền thưởng hoàn trả cược từ Slot Games dựa trên các cấp thành viên khác nhau như sau:

% Hoàn trả theo cấp Thành viên

Thành viên bình thường 0.80%
Thành viên VIP1 0.84% (~105%)
Thành viên VIP2 0.88% (~110%)
Thành viên VIP3 0.96% (~120%)
Thành viên VVIP 1% (~130%)

5. Nếu thành viên đang tham gia các chương trình khuyến mãi khác lấy doanh thu từ cược trò chơi Slot Games, thành viên sẽ không được hoàn trả từ doanh thu đó nữa do doanh thu cược chỉ được tính duy nhất 1 lần cho 1 khuyến mãi tại 1 thời điểm.

6. Thành viên không cần đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi này. Hệ thống sẽ tự động tính doanh thu cho những thành viên tham gia đặt cược tại Slot Games.

7. Tiền thưởng hoàn trả Slot games sẽ được cập nhật hàng ngày vào lúc 19:00 (GMT+8).

8. Điều kiện và điều khoản chung của khuyến mãi được áp dụng cho khuyến mãi này.

9. Vwin có quyền hủy hoặc điều chỉnh chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước.