Khuyến mãi

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM THƯỞNG Vwin

Điều khoản và điều kiện

1. Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ từ 00:00:01 (GMT+8) ngày 01/01/2018 đến 23:59:59(GMT+8) ngày 31/12/2018, dành cho các thành viên Việt Nam đăng ký tiền tệ là VND.

2. Để tham gia khuyến mãi, Thành viên vui lòng ĐĂNG KÝ tham gia tại ÐÂY

3. Thể lệ quy đổi và Cách thức tham gia chương trình điểm thưởng dựa trên các giao dịch nạp tiền từ tháng 01/2018 như sau:
+ Đối với mỗi 10 VND trên giao dịch nạp tiền, thành viên sẽ tích lũy được một (1) điểm thưởng.
+ Sau mổi giao dịch gửi tiền thành viên cần lưu lại “Mã Nạp Tiền” và điền vào mục tích điểm.

Với số điểm tích lũy được, thành viên có thể đổi các món quà tùy thích.

4. Điểm thưởng của quý khách sẽ được tính và chuyển vào tài khoản điểm thưởng trong vòng 02 ngày làm việc. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản, chọn mục Điểm Thưởng để kiểm tra số điểm thưởng và lịch sử giao dịch.

5. Thành viên có thể sử dụng điểm thưởng để quy đổi Tiền Cược Miễn Phi, Thẻ Cào Điện Thoại và rất nhiều chương trình khuyến mãi khác được nêu trên trang.

6. Việc nhận quà/ nhận thưởng sẽ được tiến hành trong vòng 15 ngày làm việc sau khi ĐỔI QUÀ thành công.

7. Nếu thành viên không sử dụng hết tất cả điểm thưởng đã có trong thời gian có hiệu lực (thời gian qui định) thì tất cả các điểm của quý khách sẽ được coi là không giá trị và đã hết hạn.

8. Điểm thưởng chỉ có thể sử dụng tại tài khoản nhận, không thể chuyển cho tài khoản khác.

9. Vwin mong muốn tất cả những quy đổi điểm thưởng của thành viên có thể tiến hành thuận lợi và bảo mật. Bộ Phận Điểm Thưởng sẽ thu thập thông tin cá nhân như Tên Họ, Địa Chỉ, Số Điện Thoại Liên Lạc, Ngày Sinh và Địa Chỉ Email đang hoạt động để có thể phục vụ tốt hơn và xác nhận lại các mặt hàng quy đổi cho mục đích vận chuyển. Ban Quản Lý có quyền yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung nếu cần thiết do một số mặt hàng có giá trị cao và chắc chắn rằng mặt hàng đó đến đúng địa chị và chính xác đến người nhận.

10. Vwin có quyền thay đổi và sửa đổi các điều kiện sử dụng trong Chương Trình Điểm Thưởng bất cứ lúc nào.

11. Mỗi “Mã Nạp Tiền” được điền 01 lần duy nhất.Vwin có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào và từ chối trao giải thưởng cho các Thành Viên lạm dụng chương trình khuyến mãi.

12. Điều kiện và điều khoản chung của khuyến mãi được áp dụng cho khuyến mãi này.