Khuyến mãi

100% TIỀN THƯỞNG CHÀO MỪNG TẠI CASINO CỦA VWN

Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho thành viên nạp tiền lần đầu tại Vwin.Tham gia nhận thưởng ngay!
Điều khoản và điều kiện

1. Chương trình khuyến mãi diễn ra từ ngày 00:00:00 ngày 01/01/2018 đến 23:59:59 ngày 31/12/2018 (GMT+8) , dành cho các thành viên Việt Nam đăng ký tiền tệ là VND.

2. Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho thành viên nạp tiền lần đầu tại Vwin với mức nạp tiền tối thiểu là 200 VND.

3. Chương trình áp dụng cho 1,000 thành viên đăng ký hợp lệ đầu tiên trong thời gian khuyến mãi.

4. Thành viên chọn tham gia MỘT trong các Lựa chọn để nhận thưởng theo quy định như sau:

a. Ở Lựa chọn 1(*), thành viên có thể nhận THƯỞNG TRƯỚC.

b. Ở Lựa chọn 2 hoặc Lựa chọn 3, thành viên cần hoàn thành doanh thu cược yêu cầu tương ứng với từng khuyến mãi theo bảng dưới đây trước khi nhận thưởng:Chương trình áp dụng cho 1,000 thành viên đăng ký hợp lệ đầu tiên trong thời gian khuyến mãi.

Mã thưởng

Thưởng ngay

Thưởng tối đa

Vòng cược yêu cầu

Thời gian hoàn thành doanh thu

Lựa chọn 1(*) 100% lên đến 2,888 VND 25 90 ngày
Lựa chọn 2 100% lên đến 33,000 VND 22 150 ngày

5. Thành viên sau khi nạp tiền thành công, vui lòng liên hệ HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN để kiểm tra và kích hoạt tiền thưởng. Sau khi đăng kí khuyến mãi thành công, thành viên có thể kiểm tra doanh thu yêu cầu trong mục Nhận Thưởng.

6. Điều kiện và điều khoản chung của khuyến mãi được áp dụng cho khuyến mãi này.

6. Chương trình này không được kết hợp với các chương trình khuyến mãi nạp tiền lần đầu khác.

7. Điều kiện và điều khoản chung của khuyến mãi được áp dụng cho khuyến mãi này.

8. Vwin có quyền hủy hoặc điều chỉnh chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước.